Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u četvrtom tromjesečju prošle godine porasle su za 3,9 posto u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Cijene biljnih proizvoda porasle su za 7,5 posto, dok su cijene žive stoke, peradi i stočnih proizvoda pale za 4,3 posto.

Na porast cijena biljnih proizvoda, kako navode statističari, najviše je utjecao porast cijena industrijskog bilja, za 16 posto i žitarica, za 12,1 posto, koje imaju najveći udio u biljnoj proizvodnji.

Porasle su i cijene maslinovog ulja, za 13,7 posto, voća, za 11,4 posto te krmnog bilja, za 13,2 posto.

Istodobno su pale cijene krumpira (uključujući sjemenski), za 30,8 posto, povrća za 2,1 posto, cvijeća i sadnica za 6,2 posto te vina za 5,9 posto.

U skupini proizvoda koji čine najveći udio u stočarstvu, u četvrtom su tromjesečju prošle godine u usporedbi s istim tromjesečjem 2019., najviše pale cijene svinja, za 29,3 posto, dok su porasle cijene goveda, za 2,8 posto, i mlijeka, za 1,6 posto.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu u četvrtom tromjesečju 2020. su u usporedbi s istim tromjesečjem 2019. niže za 1,8 posto. Na taj pad, kako objašnjavaju u DZS-u, najviše je utjecao pad cijena energije, za 20,7 posto i gnojiva, za 16,2 posto.

Cijene sjemena i sadnog materijala su pale za 0,7 posto, dok su cijene stočne hrane porasle za 9,7 posto, sredstava za zaštitu bilja za 7,2 posto i veterinarskih usluga za 0,3 posto.

N1