OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.

Djelatnost poljoprivrede obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti.

Prema Zakonu o OPG-u, razlikujemo Upisnik OPG-ova Upisnik poljoprivrednika jer svaki od njih ima svoje specifičnosti:

Upisnik OPG-ova

upisuju se fizičke osobe koje samostalno obavljaju poljoprivrednu djelatnost te imaju EVPG veću od 3.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti) i/ili ako je obveznik poreza na dohodak ili dobit po osnovu poljoprivrede. Osiguranje je obvezno ukoliko oni nisu osigurani po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine.

  • Obrazac zahtjeva možete skinuti OVDJE.
  • Po završetku postupka upisa u Upisnik OPG-ova, nositelj OPG-a podnosi Zahtjev za izradu poljoprivredne iskaznice po koju dođe u ured osobno nakon dobivanja Rješenja poštom.

Upisnik poljoprivrednika

upisuju se fizičke osobe koja samostalno obavljaju poljoprivrednu djelatnost, a nisu se obvezni upisati u Upisnik OPG-ova (EVPG manja od 3.000 EUR) i nisu obveznici poreza na dohodak.

  • Obrazac zahtjeva možete skinuti OVDJE. Po završetku postupka usklađivanja, nositelj podnosi Zahtjev za izradu poljoprivredne iskaznice po koju dođe u ured osobno nakon dobivanja Rješenja poštom.