Ciolos je zabrinut hoće li Hrvatska na vrijeme uspjeti uskladiti svoje zakonske okvire u sektoru poljoprivrede s EU standardima. Štoviše, upozorava da bi, ukoliko sve ne bude na vrijeme gotovo, cijenu mogli platiti hrvatski seljaci, koji bi mogli ostati bez EU novca.
Kao pitanja u kojima se kasni, ukoliko Hrvatska na vrijeme želi ući u Europsku uniju i koristiti njen fondove, Ciolos naglašava rješavanje sustava državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju te posebno rad Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
“Pristupni ugovor propisuje da će 2013. godine naknada direktnih poticaja odobrenih poljoprivrednicima biti uvjetovana primjenom pravila koja su identična onima kakva su postavljena na razini EU”, naglašava Ciolos dodajući kako ima pouzdane informacije kako priprema pravne legislative kasni.
“Molimo vas da imate na umu da Europska komisija neće unaprijed dati svoju suglasnost. Ukoliko se naknadno otkriju bilo kakve slabosti, to bi moglo dovesti do obustavljanja isplata i/ili financijskih korekcija”, kaže Ciolos, te zahvaljuje Jakovini što ga je “uvjerio da u 2013. neće biti nikakvih problema s isplatama poticaja za seljake”.

 

izvor: SEEbiz.eu