MINISTARSTVO poljoprivrede danas je predstavilo novu aplikaciju e-Zakup – programsko rješenje za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem koja, kako tvrde, značajno pridonosi procesu digitalizacije.

“Aplikacija e-Zakup donosi ubrzanje i pojednostavljenje procedure raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, pri čemu je težište stavljeno na pojednostavljenje postupaka raspisivanja natječaja od strane lokalne samouprave”, izjavila je u priopćenju ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Koji je cilj?

Naglasila je i kako aplikacija pridonosi otvorenosti, transparentnosti i jasnoći prema cjelokupnoj javnosti.

Također je istaknula kako će se “kroz aplikaciju ubrzati natječaji, doprinijeti digitalizaciji zemljišne politike, poljoprivrede, unaprjeđenju rada i znanja, ali i povezati ne samo zemljišne nego i stočarske baze te isto tako oni koji gospodare zemljišnim, vodnim i šumskom resursima”.

Iz Ministarstva u priopćenju podsjećaju kako je stvaranje učinkovite, otporne i digitalne Hrvatske važan prioritet u programu rada vlade RH.

Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu pokazalo se da država u suradnji s lokalnom i regionalnom samoupravom može kroz oblike raspolaganja – zakup i prodaju, učinkovito raspolagati državnim poljoprivrednim zemljištem.

“Nastojali smo pojednostaviti popunjavanje prijave”

Niz aktivnosti, koje je do sada lokalna samouprava provodila papirnato, danas predstavljenim programskim rješenjem se na najviši mogući način digitalizira, dok se potencijalne pogreške prilikom kreiranja natječaja za zakup ili prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta svode na minimum kreirajući jasne smjernice u radnim procesima, navodi se u priopćenju.

“Naši poljoprivrednici digitalizacijom procesa raspolaganja dobivaju jasne smjernice popunjavanja prijave pri čemu smo u najvećom mogućoj mjeri nastojali pojednostaviti popunjavanje prijave, a osobito ispunjavanje gospodarskog programa čije je ispravno popunjavanje od iznimne važnosti jer se po istom prati provedba budućeg ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta”, izjavio je načelnik sektora za poljoprivredno zemljište Igor Miodrag.

Treći segment programskog rješenja odnosi se na evaluaciju zaprimljenih prijava odnosno njihovo rangiranje.

“Svaki prijavitelj na natječaj, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, ima rok od 30 dana za ispravak ili dopunu svoje prijave. 30. dana od objave javnog poziva, prijava koja je potpuna se zaključava, a dostavljena dokumentacija na osnovu koje prijavitelj ostvaruje bodove na natječaju trajna je i nepromjenjiva”, objašnjavaju iz Ministarstva poljoprivrede.

“Podigli smo nivo transparentnosti”

Ističu i da se bilo koji dionik procesa (jedinice lokalne samouprave, Ministarstvo poljoprivrede ili prijavitelj) prijavljuje u programsko rješenje e-Zakup putem sustava e-Građani, čime se podiže nivo transparentnosti procesa kreiranja natječaja odnosno prijave prijavitelja.

Zaključno, u cilju ubrzanja postupka raspolaganja, programsko rješenje obvezuje kreatora natječaja bilo da je to lokalna samouprava ili Ministarstvo poljoprivrede, da izrađuje nacrt ugovora o zakupu ili prodaji u samom programskom rješenju.

Pristup sustavu omogućit će se i županijskim državnim odvjetništvima koji, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, daju mišljenje na nacrt ugovora o zakupu ili prodaji s ovlastima uvida u svaku prijavu ili pojedinačni dokument, a sve kako bi pozitivno mišljenje na nacrt ugovora mogli izdati u zakonom propisanom roku od 30 dana, navode iz Ministarstva poljoprivrede.

Aplikacija e-Zakup je u fazi testiranja te je u tijeku edukacija jedinica lokalne samouprave koji su prvi korisnici, a nastavit će se s edukacijom svih poljoprivrednika, najavljuje se u priopćenju.