Mladi diljem Europe zahtijevaju promjene u cijeloj EU kako bi se prehrambeni sustav transformirao kako bi bio održiviji, uključujući promicanje regenerativne poljoprivrede, definiranje ujednačenih smjernica za prehranu i označavanje te uključivanje prehrambenih sustava.

  • 10 mladih ‘FutureFoodMakers’ lansiralo je manifest na konferenciji Future of Food, pozivajući na radikalnu transformaciju kako bi prehrambeni sustav postao održiviji
  • Manifest ‘Izbornik za promjene’ poziva na regenerativnu poljoprivredu, ujednačenu prehranu i smjernice za označavanje, rješavanje problema bacanja hrane i stvarnu politiku troškova hrane za cijelu EU
  • Novo istraživanje otkriva da mladi ljudi u dobi od 18 do 24 godine misle da je globalni prehrambeni sustav u krizi i da se samo pogoršava – a dvije trećine vjeruje da trenutni prehrambeni sustav uništava planet.

Mladi diljem Europe zahtijevaju promjene u cijeloj EU kako bi se prehrambeni sustav transformirao kako bi bio održiviji, uključujući promicanje regenerativne poljoprivrede, definiranje ujednačenih smjernica za prehranu i označavanje te uključivanje prehrambenih sustava.

Kako bi osigurao da se stavovi sljedeće generacije čuju tijekom ključnih rasprava o budućnosti prehrambenog sustava, EIT Food je usko surađivao s 10 inovatora u dobi od 18 do 24 godine, imenujući ih kao ‘FutureFoodMakere’ kako bi predvodili poziv na radikalne promjene. EIT Food najveća je svjetska zajednica inovacija u hrani, uz potporu Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT).

Ovi FutureFoodMakeri razvili su ‘Jelovnik za promjenu’ od šest prioritetnih zahtjeva za prehrambeni sustav za poboljšanje pristupa zdravoj, održivoj i pristupačnoj hrani, koji je predstavljen publici kreatora politike i čelnika prehrambenih sustava na  Future of Food Conference 2021 . Šest zahtjeva odražavaju područja za koja FutureFoodMakers smatraju da će biti najutjecajniji u osiguravanju da sljedeća generacija može naslijediti prehrambeni sustav prilagođen budućnosti.

Izbornik za promjene poziva dionike europskog prehrambenog sektora da:

  • Ciljajte da se 25% poljoprivrednog zemljišta EU-a upravlja u skladu s regenerativnim praksama do 2030. i razviti tijelo za obuku za podršku postojećim i novim poljoprivrednicima u prijelazu na regenerativnu poljoprivredu 
  • Definirajte jedinstvene smjernice EU-a o prehrani i označavanju koje su jednostavne i dostupne, zadovoljavaju potrebe pojedinaca i uključuju utjecaj prehrambenih proizvoda na okoliš
  • Razviti politiku uključivanja koja uzima u obzir učinke propisa na troškove hrane među ranjivim populacijama i osiguravanje vaučera za hranu bogatu hranjivim tvarima
  • Razviti politiku stvarnih troškova hrane za cijelu EU koja nalaže izračun stvarne cijene hrane koju proizvode srednje velike korporacije i multinacionalne tvrtke kroz provedbu analize životnog ciklusa i procjene utjecaja
  • Riješite se otpada od hrane u supermarketima i kroz razvoj strategije biogospodarstva stvaranjem planova za praćenje smanjenja u supermarketima koji se uključuju u program praćenja otpada od hrane na razini EU-a i ubrzavanjem razvoja nadomjestaka za materijale na bazi fosilnih goriva koji su na biološkoj bazi, koji se mogu reciklirati ili biorazgradivi u razini EU
  • Uključite prehrambene, zdravstvene i ekološke implikacije hrane u obrazovne kurikulume za djecu, kao i pružite podršku i resurse roditeljima i učiteljima o zdravoj i održivoj prehrani.

Izbornik za promjene odražava novo istraživanje koje otkriva da mladi ljudi diljem Europe žele reviziju globalnog prehrambenog sustava kako bi zaštitili okoliš.

Novo istraživanje, koje je naručio EIT Food, ispitalo je više od 2000 mladih u dobi od 18 do 24 godine iz cijele Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Poljske i Španjolske. Nalazi pokazuju da gotovo osam od 10 mladih ljudi (78%) misli da moramo poduzeti hitne mjere kako bismo način na koji proizvodimo i konzumiramo hranu učinili održivijim.

U međuvremenu, dvije trećine (66%) smatra da naš trenutni prehrambeni sustav uništava planet i da se situacija samo pogoršava, jer 61% misli da je prehrambeni sektor posljednjih godina postao manje održiv.

Održivost hrane je sve veća zabrinutost za ovu dobnu skupinu, a dvije trećine (64%) reklo je da im je postala važnija u posljednjih 12 mjeseci, dok 65% misli da je generaciji Z više stalo do toga nego starijim generacijama.

Što se tiče poljoprivrednih praksi i prehrambenih proizvoda, generacija Z smatra uzgoj voća i povrća jednom od najodrživijih opcija, a 74% ih je reklo da vjeruje da je to održivo. Slijedi uzgoj hrane lokalno (74%), organska poljoprivreda (72%) i hrana biljnog porijekla (70%). U međuvremenu, polovica mladih (50%) smatra da je uvoz hrane neodrživ. 

Dr. Andy Zynga.