Hrvatska agronomska komora (HAK) je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS) prvi put organizirala polaganje stručnih ispita za osobe koje se žele baviti poljoprivrednim savjetovanjem, odnosno otvoriti privatnu savjetodavnu službu. Romeo Jukić, v. d. predsjednika HAK-a, ističe da polaznici moraju imati visoku stručnu spremu i više godina iskustva u struci.

  • Prijavilo se 110 kandidata, a ispitu je pristupilo njih 90 iz osam hrvatskih županija. Polaže se prvi, opći dio, a riječ je o poznavanju zakonodavne regulative Europske unije i Republike Hrvatske koja se odnosi na poljoprivredu. To su opće stvari koje agronomi moraju znati ako se žele baviti ovim poslom. Pitanja nisu lagana, ali su kandidati dobili literaturu kako bi se bolje pripremili za ispit – objašnjava Jukić. Slijedi dio ispita koji se odnosi na ratarstvo, stočarstvo te voćarstvo, vinogradarstvo i povrćarstvo. Nakon toga Odbor za upis, koji je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, pregledat će prijave i ispite. Odbor, odnosno ispitnu komisiju, čine stručni ljudi iz HAK-a, sa zavoda i fakulteta te predstavnici Ministarstva poljoprivrede koji pokrivaju različita područja (ratarstvo, stočarstvo, zaštita bilja, sjemenarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo). Ukupno je 12 članova komisije. Ispit je koncipiran tako da postoji samo pismeni dio, no postoji mogućnost organiziranja i usmenog dijela ispita. Slijede nova testiranja u Zagrebu, Varaždinu, Istri i Dalmaciji.

Glas Slavonije