Na temelju Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (Narodne novine br. 25/23,51/23 i 56/23) podnosim Zahtjev za individualnim savjetovanjem na temu provedbe intervencije:

31.02. Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima – plan pašarenjaIntervencija

31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama – plan gnojidbeIntervencija

70.04. Ekološki uzgoj* (Prijelaz na ekološki uzgoj – novi korisnici)

*INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE ZA INTERVENCIJU 70.04 – EKOLOŠKI UZGOJ MOGU KORISTITI SAMO ONI KORISNICI KOJI SU OVE GODINE PREŠLI NA EKOLOŠKI UZGOJ I PRVI PUT SE UPISALI U UPISNIK EKOLOŠKIH SUBJEKATA U OVOJ GODINI