Sporazum o reformi Zajedničke poljoprivredne politike EU-a službeno je usvojen 2. prosinca 2021. Nova legislativa, koja bi trebala stupiti na snagu 2023. i trajat će do 2027. godine, ima za cilj utrti put pravednijoj, zelenijoj i Zajedničkoj poljoprivrednoj politici koja je usmjerenija provedbi. Ali koliko će novca biti namijenjeno ovoj politici u sljedećem razdoblju? A koja država članica može očekivati najveći komad kolača?

Višegodišnji financijski okvir (VFO) EU-a za razdoblje 2021.-2027.godine, usvojen 17. prosinca 2020.godine, iznosi 1,21 bilijun eura (u tekućim cijenama) uz dodatnih 808 milijardi eura iz instrumenta za oporavak EU sljedeće generacije.

Ukupna izdvajanja za Zajedničku poljoprivrednu politiku iznose 386,6 milijardi eura, podijeljena između dva fonda (koji se često nazivaju “dva stupa” ZPP-a).

Prvi se bavi izravnim plaćanjima poljoprivrednicima koja, s tržišnim izdacima, čine takozvani “prvi stup”, a potpora ruralnom razvoju poznata je kao “drugi stup” ZPP-a.

Za razdoblje od 2021. do 2027. godine za ZPP dodijeljeno je 387 milijardi eura sredstava.

To će doći iz dva različita fonda: Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EAGF), koji je utvrđen na 291,1 milijardu eura (u tekućim cijenama); i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) koji će iznositi 95,5 milijardi eura.

Proračun za EAFRD također uključuje 8 milijardi eura iz EU sljedeće generacije, privremenog instrumenta osmišljenog za poticanje oporavka bloka od pandemije COVID-19, kako bi se ruralnim područjima pomoglo da izvrše strukturne promjene potrebne za postizanje ciljeva Europskog zelenog dogovora i digitalnog prijelaza.

Kako bi se omogućilo zemljama EU-a da bolje prilagode politiku prioritetima svojih poljoprivrednih sektora, postoji mogućnost prijenosa do 25% svojih izdvajanja iz ZPP-a između potpore dohotku i ruralnog razvoja.

Zemlje EU-a mogu također primijeniti dodatnu fleksibilnost za određene svrhe, kao što su podrška okolišnim i klimatskim ciljevima, podrška mladim poljoprivrednicima i sektori gdje zemlje imaju ispodprosječna izravna plaćanja.

Strateški planovi ZPP-a bi trebali biti implementirani od 1. siječnja 2023.

Ovim planovima, koji su glavna novost reforme ZPP-a 2023.-2027., zemlje EU-a detaljno navode kako će ispuniti devet ciljeva reformirane ZPP-a na razini cijele EU-a, a pritom će odgovoriti na potrebe poljoprivrednika i ruralnih zajednica.

Strateški planovi omogućit će veći stupanj fleksibilnosti između dva fonda i uključivat će ambicije Europskog zelenog dogovora, posebno vodeću prehrambenu i poljoprivrednu politiku EU-a, Strategiju od polja do stola.

Sveukupno, 40% ukupnih izdataka ZPP-a namijenjeno je klimatskim akcijama.

Euroactiv