Ratarstvo, Stočarstvo

OPG Lovas se nalazi u Kešincima. Obrađujemo 25 ha zemlje na kojima uzgajamo ječam, tritikale, kukuruz i soju za vlastite potrebe te suncokret i uljanu repicu. Uz ratarstvo, bavimo se i svinjogojstvom dugi niz godina. Broj krmača se uvijek kreće oko 25 te se bavimo prodajom prasaca. Osim prasaca, godišnje utovimo i do 50 bravaca.