• poboljšava kvalitetu i prinos biljnih kultura
 • znatna financijska ušteda
 • potpuno prirodni minerali
 • zadržava vodu i vlažnost tla
 • povećava otpornost na sušu
 • regulira pH tla i vodni režim
 • veže i neutralizira teške metale, pesticide i herbicide
 • veže gnojiva i postupno ih otpušta
 • potiče mikrobiološke procese i stvaranje humusa
 • stimulira rast listova, stabljika i korijena biljaka
 • idealan je za miješanje s organskim i NPK gnojivima, gdje se gnojidba može smanijiti i do 30%, a da biljke imaju na raspolaganju više gnojiva

Djelovanje zeolita u tlu

ZeoGravel, granulacija 2-5 mm:
KULTURAKOLIČINAOPIS PRIMJENE
Kukuruz200 kg/haili400 kg/haZajedno kraj sjemena u red(pneumatska sijačica, dozator za umjetno gnojivo)ili po cijeloj površini rasipačem.
PšenicaJečamZob300 kg/haRasipati po površini rasipačem.
Vinograd0,5-1 kg/trsOvisno o starosti nasada primjeniti navedene količine.
Voćnjak1-2 kg/voćkaOvisno o starosti nasada primjeniti navedene količine.
Jagode400 kg/haPrilikom primjene najbolje pomiješati sa gnojivom u zemlju pored same biljke u red.
Maslinik1-3 kg/maslinaOvisno o starosti nasada primjeniti navedene količine.
Povrće300-600 kg/haPrilikom primjene najbolje pomiješati zajedno sa mineralnim gnojivom u deponator u količini od 300 kg u redove ili rasipačem 600 kg po cijeloj površini u osnovnoj gnojidbi.
DuhanUljana repicaŠećerna repaSoja200-400 kg/haPrilikom primjene najbolje pomiješati zajedno sa mineralnim gnojivom u deponator u količini od 200 kg u redove ili rasipačem 400 kg po cijeloj površini u osnovnoj gnojidbi.

Zeolit u uzgoju kukuruza

Kukuruz je kultura koja ima široku primjenu u hranidbi domaćih životinja, ljudi i industrijskoj preradi. Danas su očekivani prinosi zrna kukuruza više od 10 tona/ha pa takav prinos zahtijeva i određenu količinu hranjiva, ovisno o tipu i stanju tla (pH, NPK, humus itd.).

Da bi se ostvario zadovoljavajući prinos kukuruza (uz odgovarajuću obradu tla, izbor hibrida, sklop biljaka itd.) veliku važnost ima i pravilna gnojidba jer je poznato da je kukuruz kultura koja ima velike potrebe za biljnim hranjivima. Najveći dio ukupnog fosfora i kalija, s dijelom dušika, zaorava se u osnovnoj obradi tla, čime obogaćujemo cijeli oranični sloj.

Primjenom zeolita (vulkanskih minerala) prije ili tijekom sjetve, osigurava se čuvanje vlage i hranjiva u tlu te omogućuje njihovo otpuštanje i usvajanje od strane biljke tijekom cijele vegetacijske sezone, što je osobito važno prilikom same oplodnje kada su hranjiva i vlaga najpotrebniji.

Kako zeolit veže vlagu i hranjiva te ih postupno otpušta, moguće je smanjenje unosa mineralnih gnojiva. Samim time ostvaruje se ušteda, ali i smanjuje negativan utjecaj na tlo i podzemne vode koji nastaje radi ispiranja gnojiva kroz tlo.

Komercijalni proizvodi na bazi zeolita za poljoprivredu i stočarstvo (razne granulacije):

 1. ZeoGravel – posebno granulirana vrsta zeolita (2-5 mm) za miješanje s organskim i mineralnim gnojivima, a za čuvanje vlage i hranjiva (protiv suše). Također je i stimulator rasta korijenovog sustava. Pakiranje: vreće 25 kg, paleta 1t, šleper 24t.
 2. ZeoSand – zeoliti posebne granulacije (0,5-1 mm) za presadnice, uzgoj u plastenicima i staklenicima te za travnate površine, kao stimulatori rasta, uštede voda, gnojiva i dr. Pakiranje: pvc kanta 5 kg, vreće 25 kg, paleta 1t.
 3. ZeoLand – mješavina zeolita i kalcita (2-5 mm) za kalcizaciju i neutraliziranje teških metala, djelovanje u tlu 3-5 godina. Pakiranje: vreće 25 kg, paleta 1t, šleper 24t.
 4. ZeoCorn – mikronizirani zeolit za očuvanje volumena i kvalitete uskladištenih žitarica (od žiška, mikotoksina, plijesni i suvišne vlage). Pakiranje: vreće 10 i 25 kg, paleta 1T.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime