Cilj Programa je pružanje financijske pomoći primarnim proizvođačima u sektoru stočarstva koji su se uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 suočili s dugotrajnim i velikim poslovnim poteškoćama uslijed ukupnih tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje te time vezano pad cijena i konačno padom prodaje. Time su proizvođači dovedeni u situaciju manjka likvidnosti ili čak potpune nelikvidnosti. Potporom se nastoje sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava i očuvati razina primarne proizvodnje prije pojave COVID-19, čime će se posljedično zadržati postojeća razina zaposlenosti, kao i proizvodnja sirovine za prehrambenu i prerađivačku industriju i spriječiti poremećaj u lancu opskrbe hranom.

Sredstva za provedbu Programa potpore osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske u okviru financijskog plana Ministarstva poljoprivrede u ukupnom iznosu  od 163.500.000,00  kuna kako slijedi:

Mjera

 

Iznos u kunama

Mjera 1. Potpora u sektoru govedarstva

Podmjera 1.1. Potpora primarnim proizvođačima mlijeka

40.000.000,00

Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele

7.500.000,00

Podmjera 1.3. Potpora uzgajivačima tovne junadi

40.000.000,00

Mjera 2. Potpora u sektoru svinjogojstva

Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača

30.000.000,00

Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

30.000.000,00

Mjera 3. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva

5.000.000,00

Mjera 4. Potpora u sektoru konjogojstva

3.000.000,00

Mjera 5. Potpora u sektoru peradarstva

Podmjera 5.1. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja

3.000.000,00

Podmjera 5.2. Potpora za proizvodnju mesa peradi

5.000.000,00

Potpora se u skladu s točkom 23. a. Privremenog okvira – COVID 19  dodjeljuje u obliku izravnih bespovratnih sredstava.

Potpora se u cijelosti financira iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Iznos potpore za Podmjeru 1.1. utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu, a najviše do 700,00 kuna po grlu.

Iznos potpore za Podmjeru 1.2. utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu, a najviše do 400,00 kuna po grlu.

Iznos potpore za Podmjeru 1.3. utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu, a najviše do 600,00 kuna po grlu.

Iznos potpore za Podmjeru 2.1. utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu, a najviše do 1.000,00 kuna po grlu.

Iznos potpore za Podmjeru 2.2. utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu, a najviše do 300 ,00 kuna po grlu.

Iznos potpore za Mjeru 3. utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu, a najviše do 75,00 kuna po grlu.

Iznos potpore za Mjeru 4. utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu, a najviše do 550,00 kuna po grlu.

Iznos potpore za Podmjeru 5.1. utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu, a najviše do 1,80 kuna po kljunu.

Iznos potpore za Podmjeru 5.2. utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu, a najviše do 0,80 kuna po kljunu.

Agencija za plaćanja na temelju podataka iz dostupnih registara i za ovu svrhu zatraženih podataka iz drugih registara obavlja administrativnu obradu zahtjeva za potporu.

Detaljnije pročitati na e-savjetovanje