Agencija je u Narodnim novinama (broj 20. od 14. veljače) objavila natječaje za dvije mjere – restrukturiranje i konverzija vinograda u 2014. te promidžba na tržištima trećih zemalja u ovoj godini, a najavljuje da će uskoro biti raspisan i natječaj za treću mjeru – investicije u vinarije i marketing vina.
Mjera restrukturiranje i konverzija vinograda podrazumijeva ulaganja u obnovu postojećih površina zasađenih vinogradima. Visina raspoloživih sredstava potpore može iznositi 6 milijuna eura (protuvrijednost 45,1 milijun kuna), a ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su 1,5 milijuna eura (protuvrijednost 11,27 milijuna kuna).
Mjera promidžbe na tržištima trećih zemalja namijenjena je financiranju promidžbe na trećim tržištima i na taj način omogućuje razvoj izvoza vina izvan zemalja članica. Ukupna visina raspoloživih sredstava potpore u toj mjeri iznosi 1 milijun eura, a najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 eura.
Razina potpore je do 80 posto od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50 posto od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30 posto na sredstva državnog proračuna.
Pojedinom korisniku moguće je odobriti potporu za najviše pet različitih projekata u istoj godini, a potpora po pojedinom projektu odobrava se za razdoblje od najviše tri godine.
Isti projekt može se produžiti jednom za razdoblje do dvije godine, a jedan projekt može trajati do pet godina.
Iz Agencije napominju da svi potencijalni korisnici moraju biti upisani u Vinogradarski registar, a rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

IZVOR: WWW.POSLOVNIPULS.COM