U HRVATSKOJ će u 2021. godini biti proizvedena 2.2 milijuna tona kukuruza, što je 10.9% manje nego u 2020. godini, pokazuju prve procjene najvažnijih kasnih usjeva sa stanjem od 1. rujna koje je objavio Državni zavod za statistiku (DZS).

Po podacima DZS-a, ostvarena prosječna proizvodnja kukuruza po hektaru iznosi 7.6 tona, što je manji prinos nego u godini ranije kada je iznosio 8.4 tone po hektaru.

Pad proizvodnje procjenjuje se i kod šećerne repe, za 17.6 posto, na 638 tisuća tona. Prirod po hektaru iznosi 63.5 tona (u 2020. je bio 74 tone po hektaru).

Soje manje, suncokret na istoj razini
Procjenjuje se da će proizvodnja soje biti 4.1 posto manja i iznosit će 255 tisuća tona. Prirod po hektaru iznosi tri tone, za razliku od 2020. godine kada je bio 3.1 tonu.

Podaci DZS-a pokazuju da će ove godine biti proizvedeno 120 tisuća tona suncokreta, isto kao i u godini ranije. Prirod po hektaru će biti nešto manji, iznosit će tri tone, za razliku od godine prije kada je bio 3.1 tonu.

Index