• Pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava
 • Pregled podataka iz ARKOD sustava
 • Pregled podataka iz Jedinstvenog registra domaćih životinja relevantnim za dodjelu potpore u stočarstvu
 • Pregled podataka o pravima na plaćanja i pravima na premije         Elektroničko popunjavanje Zahtjeva za potpora
 • Dostavu Odluka o ostvarivanju prava na izravna plaćanja i IAKS ruralne mjere

Pomoću svog  korisničkog imena i zaporke  (koju dodjeljuju Regionalni uredi Agencije za plaćanja) svi korisnici mogu pristupiti AGRONET-u putem web stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr). Ukoliko korisnici nisu u mogućnosti sami pristupiti AGRONET-u to mogu učiniti putem regionalnih ureda Agencije za plaćanja u svim županijama, a potrebno je osobno doći s korisničkim imenom i zaporkom za pristup AGRONET-u ili zatražiti novu zaporku.
Podsjećamo sve poljoprivrednike da na AGRONET-u mogu vidjeti svojeOdluke o ostvarivanju prava na izravna plaćanja za 2013. godinu za sve potpore u sklopu izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2013. godinu:

 • Ekološku poljoprivrednu proizvodnju,
 • Integriranu poljoprivrednu proizvodnju,
 • Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja,
 • Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja i
 • Teže uvjete gospodarenja u poljoprivredi,
 • Odluke za Jedinstveno plaćanje na regionalnoj razini,
 • Premije za krave dojilje,
 • Premije za ovce i koze,
 • Dopunske premije za ovce i koze
 • Specifična plaćanja

te na plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima za potpore:

 • po grlu/kg/l za šećernu repu,
 • ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje,
 • duhan,
 • mliječne krave i
 • rasplodne krmače.

Na Odluke korisnik ima pravo podnijeti prigovor povjerenstvu za prigovore u Agenciji za plaćanja u roku od 30 dana od dostave Odluke putem AGRONET sustava.