Sjedinjene Države najveći su potrošač govedine na svijetu u 2018. godini, a slijede Kina i Brazil.

Svijet je u 2018. godini potrošio 60,9 milijuna metričkih tona govedine.

Sjedinjene Države činile su otprilike 21% govedine konzumirane u svijetu u 2018. godini.

Dvanaest (12) zemalja potrošilo je preko 1 milijun metričkih tona govedine u 2018. godini.

Svijet je u 2018. uvezao 3,78 milijuna grla stoke.

Sjedinjene Države činile su 50% svjetskog uvoza stoke u 2018. godini. Sjedinjene Države i Turska su zajedno činile otprilike 82% svjetskog uvoza stoke u 2018. godini.