Članak 8. mijenja se i glasi:

„(1) U slučaju obavljanja prodaje svojih proizvoda na daljinu putem interneta iz članka 27. stavka 2. podstavka 3. ovoga Zakona, OPG je dužan registrirati djelatnost obavljanja usluga informacijskog društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronička trgovina.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, OPG Agenciji za plaćanja podnosi zahtjev za upis dopunske djelatnosti u Upisnik OPG-ova pod nazivom – usluge informacijskog društva, koja o navedenom odlučuje rješenjem.

(3) Uz zahtjev za upis dopunske djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka, u Upisnik OPG-ova prilaže se dokaz o ispunjavanju potrebnih uvjeta u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronička trgovina.“.

Predloženom odredbom usklađuje se obavljanje prodaje vlastitih proizvoda OPG-ova na daljinu putem interneta (tzv. web shop ) s uvjetima Zakona o elektroničkoj trgovini (Narodne novine, br. 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14 i 32/19) kojim se uređuje područje pružanja usluga informacijskog društva, odgovornost davatelja usluga informacijskog društva i pravila u vezi sa sklapanjem ugovora u elektroničkom obliku. Naime, kako bi OPG-ovi kao i drugi poslovni subjekti mogli obavljati internetsku prodaju svojih proizvoda, potrebno je registrirati djelatnost usluge informacijskog društva. Predloženim odredbama određeno je da se ista registrira pri Agenciji za plaćanja rješavanjem u upravnom postupku i registriranjem u Upisniku OPG-ova koji vodi navedeno javnopravno tijelo. Početak obavljanja navedenog načina prodaje vezuje se uz trenutak izvršnosti rješenja.

e-savjetovanje

U konačnici,

ako želite sami reklamirati svoje proizvode i usluge potrebno je registrirati dopunsku djelatnost ili platiti usluge oglašavanja.