Prijedlogom Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta želi se omogućiti stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje rascjepkanog i zapuštenog zemljišta, kojem je otežan pristup, kroz optimiziranje oblika i površine poljoprivrednog zemljišta, odnosno njegovim okrupnjavanjem te izgradnju vodnih građevina za melioracije i druge infrastrukture.

Postojeći zakon o komasaciji, odnosno okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta, na snazi je od 2015. godine, no nije zaživio na terenu. Vlada je sada odlučila izraditi novi kojim će pokušati olakšati taj proces, a potporu je dobila i od Europske komisije. Za njegovo provođenje u iduće četiri godine, naime, osigurano je ukupno 313 milijuna kuna, od čega iz Mehanizma za oporavak i otpornost 263 milijuna, a iz nacionalnih sredstava 50 milijuna kuna. 

Novi zakon stvorit će preduvjete za učinkovitu provedbu komasacije poljoprivrednog zemljišta u svrhu okrupnjivanja katastarskih čestica male površine i nepravilnog oblika u veće i pravilnije. Također, kazala je, utjecat će pozitivno na poljoprivrednu proizvodnju u Hrvatskoj, kao i na stvaranje veće dodane vrijednosti te će postaviti osnove za bolje uvjete za obrađivanje poljoprivrednog zemljišta uređenjem puteva i komunalne mreže te  uređenjem imovinsko-pravnog odnosa, sve u svrhu razvoja  i unapređenja ruralnog prostora.

Prijedlogom zakona definiraju se načela za provođenje komasacije, prije svega načelo jednake vrijednosti te načelo oblika, uporabe i položaja zemljišta te se omogućuje jednostavniji pristup sredstvima za podmirenje troškova putem programa komasacije poljoprivrednog zemljišta, koji će donijeti Vlada kao nacionalni akt planiranja, u skladu s osiguranim sredstvima.

Ministarstvo poljoprivrede uspostavit će i voditi informacijski sustav komasacije u elektroničkom obliku, u okviru će biti registar komasacije, a nositelji komasacije mogu biti jedinice lokalne samouprave, Grad Zagreb ili ministarstvo.

Osniva se Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Ono je osnovano radi učinkovitijeg rada i transparentnosti cjelokupnog postupka pružanja potpore tim projektima te jačeg povezivanja s Hrvatima izvan Hrvatske.

Prema ustavnoj i zakonskoj obvezi Hrvatska skrbi o Hrvatima izvan Hrvatske, a povezivanje i suradnja s Hrvatima izvan granica naše države strateški je interes za Hrvatsku.

U skladu s tim Vlada kontinuirano pruža financijsku potporu projektima od strateškog značaja za hrvatsku nacionalnu manjinu, za Hrvate u Bosni i Hercegovini i hrvatskom iseljeništvu.

Povjerenstvo čine predstavnici Glavnog tajništva Vlade, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva kulture i medija, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva financija te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

“Projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske smatrat će se projekti čijom provedbom unaprjeđujemo položaj i kvalitetu života Hrvata, doprinosimo očuvanju i njegovanju nacionalnog identiteta, hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva, baštine i jačamo povezanost s Hrvatskom”.