APPRRR je postavila novu aplikaciju za android i iOS uređaje. Aplikacija će biti obavezna. Sve obavijesti za dodatna dokazivanja obrade parcela će dolaziti korisnicima na nju. Koristit će se GTF (geotagirane fotografije) koje se fotografiraju sa aplikacijom. U aplikaciju će doći obavijesti koje parcele treba slikati, sa koje točke i u kojem smjeru. Za korištenje aplikacije je potrebno uključiti GPS lokaciju na uređaju dok se poslikaju fotografije, za spremanje fotografija i slanje je potreban pristup internetu. Ukoliko nemate pristup internetu na parceli moguće je poslati fotografije pri prvom spajanju na internet.

Android aplikaciju možete skinuti ovdje.

IOS aplikaciju možete skinuti ovdje.