Glavna bolest masline je Paunovo oko (Spilocaea oleaginea), za nju možemo reći da je pandan plamenjači u vinogradima, javlja se redovno u maslinicima, a u masline može da dođe odmah iz rasadnika. Paunovo oko ima jednu specifičnost, a to je da gljivica nema neki godišnji ciklus kada će se javljati , nego se javlja ukoliko je optimalna temeperatura, kiša ili rosa, dakle gljivica je prisutna na maslini tokom cijele godine. Često se može primjetiti u maslinicima da na stablima masline pola ima lista a pola nema lista, i to uvijek sa donje strane krošnje nema lišća, znači do nivoa dizanja rose. U zasadima koji su otvoreni, prozračni, gdje duva vjetar i bura je manji napad ove bolesti, a negdje u nekim udolinama, uvalama ili kotlinama gdje se nalaze zasadi masline, tu ima rose i vrlo lako dolazi do zaraze masline Paunovim okom. Simptomi su mrlje koje izgledaju kao na paunovom perju i dolazi do opadanja lišća, nema dozrjevanja, maslina se crpi jer ona kreće u obnovu zelene mase.

Maslina je tipična mediteranska kultura koja je prilagodila svoj način života tome da preživi u škrtim uslovima, ona će uvijek izabrati život, a to znači da će ona izabrati između ploda i lista list a odbaciće plod i „oblačiće se“ (obnavlja zelenu masu kada ostane bez lista). Maslina ima jednu specifičnost u odnosu na druge voćke, ona zameće cvijetne ili lisne pupoljke zavisno od situacije u njenoj krošnji, a to znači da u istoj vegetacijskoj sezoni imamo list i u pazuhu pup, ako ima lista ona će formirati cvijetnu resicu, a ako list opadne ona će formirati mladicu i u tom slučaju nećemo imati šta ubrati, zbog toga maslina mora ostati „obučena“.

Paunovog oka stalno ima ukoliko su temperature između 3 – 28 °C i pada kiša, u tim uslovima maslina će se sigurno zaraziti. Takva je bila cijela prošla jesen i zima koje skoro da nije ni bilo, padala je kiša, u takvim godinama je važan proljećni tretman. Paunovo oko je stalno bilo aktivno i njegovo vrijeme je do cvatnje, inkubacija je vrijeme otkad gljivica zarazi list, kada ona uđe u list pa do simptoma fleka paunovog oka može proći 100 dana a da mi ne vidimo fleku. Često se dešava situacija da naša maslina izgleda fantastično, tamno zelena a mi idemo raditi preventivu bakarnim sredstvima i posle toga lišće opadne. Zašto? Maslina je bila zaražena Paunovim okom, bakar izaziva bakreni šok i opada svo zaraženo lišće, maslina će listati a neće cvjetati. S druge strane nekom ko nije prskao bakrom u zasadu koje zaraženo Paunovim okom nije opalo lišće, opašće ono kasnije s prvom kišom ali će donijeti cvast i rod. Ova godina je bila takva, cijela zima do marta je padala kiša, vjerovatno su sve masline ostvarile infekciju Paunovim okom i u ovom slučaju bakar se ne smije koristiti. Slična zima je bila 2015. godina gdje su maslinari prskali bakrom polovinom Marta a polovinom Aprila svo lišće je opalo, početkom Maja treba početi cvatnja a ovakva maslina samo prolista i tu nema berbe. Posebno djelotvoran u ovim situacijama se pokazao preparat Nativo (Tebukonazol, Trifluoksistrobin), maslinu treba okupati i iz iznutra i sa vana, Nativo čuva minimalno 50 dana, zima je bila takva da je trebalo je sa njim već od polovine marta, znači čim se dignu temperature iznad 10 stepeni treba prskati. Nativo maksimalan broj primjena je jednom ali iskustva maslinara sa terena kažu da oni u ovakvim godinama idu jednom polovinom Marta i jednom prije cvatnje da bi sačuvali list. Bakar kod masline mora ići barem jednom godišnje između ostalog i zbog Bakterijskog raka masline (Pseudomonas syringae pv. savastanoi), bakar ne zaustavlja ali dezinfikuje, ali moramo biti sigurni da nema Paunovog oka, jer ako je zareženo Paunovim okom može svo lišće da opadne. Rak može doći čak i sa sadnicom, radi se o bolesti čitavog stabla, bolest se manifestuje lokalno u obliku rožnatih izraslina koje su  posljedica infekcije. Vrlo je važno da kada orezujemo masline da makaze dezinfikujemo u 76% alkoholu, za svaku maslinu treba dezinfikovati makaze, jer ako se ova bakterija uvuče u masline ništa je ne može zaustaviti.MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

Maslinina muha (Bactrocera oleae) je jako važan štetnik koji se javlja zavisno od klime, 2015. i 2016. godine ga nije praktično bilo, a 2014. godine je napravio velike štete. U sedmom mjesecu ona položi jaja na plod masline, larva iz jajeta se ispili i ubušuje se u maslinu. Ukoliko je vruće toplo ljeto ona se isprži na suncu prije nego se ispili i onda ne može donijeti drugu generaciju, naravno ni treću, ali ako je ljeto hladno i kišno maslinina muha će sigurno napraviti veliku štetu. Kada polaže jaja ona za sobom ostavlja miris tako da druga muha ne polaže jaje na tu maslinu, za jednu maslinu ide jedno jaje, to je važno zapamtiti da ne bi mješali muhu sa svrdlašom i sa moljcem druga dva štetnika. Kada se upili ona ide prema koštici i oko koštice jede meso, ide prema vani i radi spiralne hodnike, u ovoj prvoj generacija koriste se preparati na bazi dimetoata. Sve ovo traje od početka sedmog mjeseca nekih dvadesetak dana, posle toga ide druga generacija, pa treća koja uzrokuje da plodovi padaju na zemlju jer ona prezimljava u zemlji. Prva i treća generacija su najopasnije.

 

 

 

Maslinin moljac (Prays oleae)

Maslinin svrdlaš (Rhynchites cribripennis) je drugi štetnik, javlja se krajem petog i tokom šestog mjeseca, on može napraviti stotine rupica na plodovima, zajedno sa svrdlašom javlja se i Maslinin moljac (Prays oleae) u šestom mjesecu, moljac je leptir a svrdlaš je pipa (kornjaš). Svrdlaš probuši rupu do koštice, ima rilo i u tu rupu onda položi jaje. Svrdlaš odmah pojede košticu, znamo da sve biljke pa i maslina stvaraju plodove radi koštice da bi se dalje razmnožavale, maslina odbacuje plod, jer što će joj plod bez koštice samo je iscrpljuje. Zaštita svrdlaša ide krajem petog i tokom šestog mjeseca zajedno sa drugom generacijom maslinovog moljca preparatima na bazi dimetoata. Takođe Decis (deltametrin) će suzbiti i muhu i moljca i svrdlaša, Decis maslinari ostavljaju za treću generaciju muhe koja se javlja u berbi ili pred berbu. Zašto? Zato što preparati na bazi diometata kao što je Rogor imaju karencu 42 dana, a Decis ima karencu 7 dana. Ukoliko je bila prva i druga generacija muhe biće sigurno i treća a mi u berbi nemamo čime prskati, treća generacija muhe uzrokuje opadanje plodova, neće ostati nijedna maslina ako dođe do treće generacije muhe.