Najviša prosječna cijena hektara obradive zemlje u EU postignuta je u Nizozemskoj, gotovo 63.000 eura, dok je u Hrvatskoj u prosjeku iznosila 2.809 eura ili 22,5 puta manje, pokazuju najnoviji podaci Eurostata. popustio, vlasnici zemljišta s nepoznatim boravištem su zaštićeni Kako navodi europski statistički ured, Nizozemska bilježi najvišu prosječnu cijenu obradive površine u EU na nacionalnoj razini – ona je u 2016. iznosila 62.972 eura po hektaru, što je za 1.572 eura više nego u 2015. te čak 12.171 eura više nego 2011. Ipak, kad se gleda prosječna kupovna cijena obradive površine po regijama, najskuplji hektar bio je 2016. u talijanskoj regiji Liguriji, u prosjeku 108.000 eura po hektaru.

S druge strane spektra, najjeftiniji hektar obradive zemlje bio je u Rumunjskoj, u prosjeku mu se cijena u 2016. godini kretala oko 1.958 eura. Na razini regija, najjeftiniji hektar bio je u jugozapadnoj regiji Bugarske, u prosjeku oko 1.165 eura. U Hrvatskoj je prosječna cijena hektara obradive površine u 2016. iznosila 2.809 eura ili 83 eura više nego u 2015. Po regijama, u kontinentalnoj Hrvatskoj hektar obradive zemlje prodavao se po 2.739 eura ili 89 eura više nego godinu ranije, a u jadranskoj Hrvatskoj po 4.651 eura ili 54 eura nižoj, podaci su Eurostata. U Eurostatu napominju da cijene zemljišta ovise o nacionalnim, regionalnim i lokalnim faktorima, poput zakonskih propisa, kvalitete zemlje, klime i sl., kao i odnosa između ponude i potražnje, u što su uključena i pravila o stranom vlasništvu. Iz tog razloga, dodaju, zanimljivo je pratiti kretanje cijena zemljišta kroz vremensko razdoblje. Iz raspoloživih podataka vidljivo je tako da je najsnažniji rast cijene obradivog poljoprivrednog zemljišta u pet godina do 2016. zabilježen u Češkoj, gdje je cijena hektara utrostručena, te u Litvi, Estoniji, Latviji i Mađarskoj, gdje je udvostručena. U svim članicama u tom razdoblju cijene zemljišta su porasle, no po nižim stopama. Za Hrvatsku su iznijeti podaci samo za 2015. i 2016. godinu.

www.vecernji.hr