Dobromirove svinje jedu samo prirodnu hranu. Genetički modificirana nije ni dopuštena, a iako je jeftinija – sve da i može, ne bi im je davao. Priznaje, nema dovoljno informacija o  opasnostima, a i ugovori s pršutarima obvezuju ga na prirodno. To je i brand kojim konkurira na tržištu.
“Da imamo hranu koja je slobodno od GMO-a, odnosno da je zdrava hrana i da možemo reći da je to domaća hrana”, rekao je Dobromir Čović, uzgajivač svinja iz Komletinaca.
Hoće li tako i ostati? U Europskom parlamentu – mogućnost odabira dali su svakoj članici pojedinačno. Kad Komisija dopusti GMO sjeme na razini Unije – Hrvatska može reći NE!

izvor:youtube.com
“Mi smo protiv toga i mi ćemo na svaki upit Europske komisije za pojedino sjeme se jasno odrediti da smo mi protiv toga da se ono može primjenjivati u sjetvi u RH”, kazao je ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.
No bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy upozorava – Europska unija digla je ruke od članica i ostavila ih pritisku velikih kompanija. Tu se, kaže – krije opasnost.
“Da se multinacionalne kompanije farmaceutske koje se bave sa ovim djelatnostima odluče na tužbu protiv Hrvatske da im onemogućava pstvarivnaje profita temeljem slobodne trgovine”, rekla je Holy.
Autor teksta: RTL