Podmjera 10.1.

Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

Tipovi operacija (u zagradama je naveden godišnji iznos potpore):

10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture (141 EUR/ha)

10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada (356,92 EUR/ha)

10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (Kontinentalna nizinska regija 361 EUR/ha, Brdsko-planinska regiju 255 EUR/ha i Mediteranska regija 113 EUR/ha)

10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca – Crex crex (254 EUR/ha)

10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira (za Močvarnog okaša – 338 EUR/ha, za Močvarnog plavaca, Zagasitog livadnog plavaca i Velikog livadnog plavaca iznosi – 277 EUR/ha)

10.1.6. Uspostava poljskih  traka (za uspostavu cvjetnih traka 985,74 EUR/ha cvjetne trake, za uspostavu travnih traka 898,59 EUR/ha travne trake*)

10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (450 EUR/ha)

10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (804 EUR/ha)

10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (maksimalna visina potpore 502,04 EUR/UG)

10.1.10. Održavanje suhozida (0,74 EUR/m**)

10.1.11. Održavanje živica (0,36 EUR/m**)

10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (293 EUR/ha)

10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima (359,73 EUR/ha)

10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima (239,87 EUR/ha)

10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima (563,23 EUR/ha)

10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (373,33 EUR/ha)

10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama (215,00 EUR/ha).

* Kod operacije M10.1.6 iznos se odnosi na hektar uspostavljene cvjetne/travne trake

** Kod operacija M10.1.10 i M10.1.11 iznos se odnosi na metar dužni suhozida ili živice

Korisnici

Poljoprivrednici i grupe poljoprivrednika, upisani u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, čije su površine i/ili životinje registrirane u odgovarajućim registrima.

Potpora

Navedena je uz svaki tip operacije. Potpora je bespovratna u vidu godišnjeg plaćanja po jedinici površine ili uvjetnom grlu kao naknada korisniku za gubitak prihoda i dodatne troškove koji su rezultat pridržavanja posebnih uvjeta koji nadilaze minimalno propisane uvjete.