S ciljem poboljšanja uvjeta držanja i uzgoja u intenzivnim stočarskim sustavima u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. uvrštena je mjera 14 Dobrobit životinja, čija je provedba započela u svibnju 2018. godine.

Mjera 14 uključuje primjenu visokih standarda dobrobiti životinja koji prelaze važeće zakonske propise a čine ju sljedeća područja:

osiguranje vode, hrane i brige o životinjama u skladu sa njihovim prirodnim potrebama
osiguranje uvjeta držanja na način da imaju dovoljno prostora, odgovarajuću stelju, prirodno osvjetljenje
pristup na otvoreno
prakse koje izbjegavaju sakaćenje i/ili kastraciju životinja, a ako je to zaista neophodno upotrebu anestetika, analgetika te protuupalnih lijekova ili imuno kastraciju.
S obzirom na to da se radi o vrlo zahtjevnoj mjeri, korisnici su obvezni završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini. Ovo je osobito važno kako bismo izbjegli moguće nepoštivanje obveza koje rezultira sankcijama i umanjenjem potpore. Izobrazba je besplatna, a provode je područne jedinice Ministarstva nadležne za stručnu podršku poljoprivredi (Savjetodavna služba).

VAŽNO! Obratite se najbližoj područnoj jedinici Savjetodavne službe kako biste saznali termine izobrazbe.

Kako bi se mogla pratiti i kontrolirati provedba propisanih obveza, potrebno je voditi evidenciju na propisanim obrascima. U evidencijski obrazac potrebno je redovito unositi sve tražene podatke.

Obvezno razdoblje za provedbu mjere 14 je razdoblje u trajanju od jedne kalendarske godine, odnosno od 1. siječnja do 31. prosinca godine u kojoj se traži potpora.

Mjera 14 sastoji se od pet tipova operacija:

14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu (DŽG)

Kategorija mliječne krave
Kategorija tovna junad
Kategorija telad
Kod ovog tipa operacije minimalni broj uvjetnih grla (dalje u tekstu: UG) za koje možete ostvariti potporu iznosi 4 (jedna mliječna krava predstavlja 1 UG, jedno tovno june od 6 do 24 mjeseca 0,6 UG, a jedno tele 0,4 UG).

VAŽNO! Da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 4 krave ili 7 junadi za tov ili 10 teladi.

14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS)

Kategorija odbijena prasad
Kategorija krmače i nazimice
Kategorija svinje za tov
Kod ovog tipa operacije minimalni broj UG za koje možete ostvariti potporu iznosi 5 (jedno odbijeno prase predstavlja 0,027 UG, jedna krmača ili nazimica predstavlja 0,5 UG, a jedna svinja za tov 0,3 UG).

VAŽNO! Da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 186 prasadi ili 10 krmača/nazimica ili 17 svinja za tov.

14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu (DŽP)

Kategorija brojleri
Kategorija nesilice
Kategorija purani
Kod ovog tipa operacije minimalni broj UG za koje možete ostvariti potporu iznosi 5 (jedan brojler predstavlja 0,007 UG, jedna nesilica 0,014 UG, a jedan puran 0,03 UG).

VAŽNO! Da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 715 brojlera ili 358 nesilica ili 167 purana.

14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu (DŽK)

Kod ovog tipa operacije minimalni broj UG za koje možete ostvariti potporu iznosi 4 (jedna koza predstavlja 0,1 UG).

VAŽNO! Da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 40 koza.

14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu (DŽO)

Kod ovog tipa operacije minimalni broj UG za koje možete ostvariti potporu iznosi 4 (jedna ovca predstavlja 0,1 UG). Dakle, da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 40 ovaca.

VAŽNO! Da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 40 ovaca.

Uvjeti koje morate ispunjavati kako biste ostvarili potporu su sljedeći:

upis u Upisnik poljoprivrednika
upis stoke u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označavanje stoke
pravodobno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije
omogućavanje provedbe kontrola na terenu
poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu

Iznosi potpore za M14

M14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu
KategorijaPodručje dobrobitiZahtjevIznos €/UG
MLIJEČNE KRAVEPoboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA te se moraju kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvorenoPlan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju mliječne krave
Kontrola plijesni i toksina4,93
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 %57,16
Obogaćivanje ležišta112,49
Pristup na otvorenoDržanje na ispaši34,06
Ispust52,10
JUNAD– Poboljšana hranidba mora se kombinirati s najmanje jednim Zahtjevom za Poboljšane uvjete smještajaPlan hranidbe-5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju junad
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 %36,21
Obogaćivanje ležišta135,76
TELADPoboljšana hranidba– mora se kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvorenoPlan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju telad
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 %17,05
Obogaćivanje ležišta40,20
Pristup na otvorenoTelad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom112,95
M14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu
KategorijaPodručje dobrobitiZahtjevIznos €/UG
ODBIJENA PRASADPoboljšana skrbZabranjeno rezanje repova20,77
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 %24,12
Obogaćivanje ležišta39,07
KRMAČE I NAZIMICEPoboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNAte se moraju kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšanu skrb ili Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvorenoPlan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju krmače i nazimice
Kontrola plijesni i mikotoksina19,74
Poboljšana skrbPoboljšani uvjeti prasenja29,54
Poboljšana skrb u prasilištu30,32
Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka46,04
Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode22,44
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 %84,18
Obogaćivanje ležišta54,00
Pristup na otvorenoPristup ispustu84,66
SVINJE ZA TOVPoboljšana skrbZabranjeno rezanje repova6,09
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 %12,77
Obogaćivanje ležišta40,50
Pristup na otvorenoPristup ispustu23,16
M14.1.3. Plaćanje za dobrobit životinja u peradarstvu
KategorijaPodručje dobrobitiZahtjevIznos €/UG
BROJLERIPoboljšana skrbPoboljšana skrb za jednodnevne piliće1,30
Poboljšani uvjeti smještajaSmanjena gustoća naseljenosti19,94
NESILICEPoboljšana skrb – mora se kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještajaZabranjeno skraćivanje kljunova23,13
Poboljšani uvjeti smještaja-može se odabrati samo jedan zahtjevPovećanje podne površine za 10 %40,44
Smanjena gustoća naseljenosti
Smanjen broj nesilica po gnijezdu
Dodatne prečke0,32
PURANIPoboljšana skrbPoboljšana skrb za jednodnevne puriće0,69
Poboljšani uvjeti smještajaSmanjena gustoća naseljenosti32,62
Pristup na otvorenoPovećanje površine ispusta7,75
M14.1.4. Plaćanje za dobrobit životinja u kozarstvu
KOZEPoboljšana hranidba– mora se kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvorenoPlan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju koze
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 % za koze u proizvodnji mlijeka134,95
Povećanje podne površine za 10 % za koze u proizvodnji mesa75,64
Pristup na otvorenoDržanje na ispaši79,30
Pristup ispustu40,76
M14.1.5. Plaćanje za dobrobit životinja u ovčarstvu
OVCEPoboljšana hranidba– mora se kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvorenoPlan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG -u za kategoriju ovce
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 % za ovce u proizvodnji mlijeka94,50
Povećanje podne površine za 10 % za ovce u – proizvodnji mesa28,77
Pristup na otvorenoDržanje na ispaši79,30
Pristup ispustu40,76