U Narodnim novinama broj 99/2023 od 29. kolovoza 2023. godine, objavljen je Pravilnik o izvještavanju o stanju zaliha žitarica, uljarica, proizvoda od uljarica i certificiranog sjemena.

Ovim Pravilnikom se uređuje način i obrazac upisa u Upisnik posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica, određuju se proizvodi koji su od značaja za evidentiranje količina zaliha, način dostave podataka o količinama zaliha, obrasci, učestalost i rokovi za dostavu podataka o količinama zaliha te podaci o certificiranom sjemenu žitarica, uljarica i proteinskih usjeva. 

Obveza izvješćivanja o zalihama žitarica, uljarica, proizvoda od uljarica i certificiranog sjemena Europskoj komisiji, proizlazi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185 оd 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji te o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Komisije.

Stoga su člankom 172.b Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), propisane prekršajne odredbe za pravne i fizičke osobe koje će se kazniti novčanom kaznom za prekršaj ako se ne upišu u Upisnik posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica i ne dostavljaju podatke o količinama zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica koje posjeduju te podatke o certificiranom sjemenu žitarica, uljarica i proteinskih usjeva.

1. Dostava podatka o zalihama žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica

Posjednici zaliha na OBRASCU 1. dostavljaju Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) podatke o zalihama žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica na sljedeću adresu elektroničke pošte:
stanje.zaliha@apprrr.hr

2. Dostava podatka o zalihama certificiranog sjemena

Pravne i fizičke osobe koje proizvode, dorađuju i trguju certificiranim sjemenom na OBRASCU 2. dostavljaju Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (HAPIH) podatke o razini zaliha certificiranog sjemena na sljedeće adrese elektroničke pošte:  

dalija.gaso@hapih.hr
jadranka.luketić@hapih.hr

OBRAZAC 2. Podaci o posjednicima zaliha certificiranog sjemena i podaci o zalihama certificiranog sjemena

Pravilnik je dostupan na poveznici.

Pravilnik o izvještavanju o stanju zaliha žitarica, uljarica, proizvoda od uljarica i certificiranog sjemena (“Narodne novine” broj 99/2023)