Rak i sušenje grančica
(Phomopsis amygdali, stari naziv Fusicoccum amygdali)
Simptomi
Ovo je jedna od najznačajnijih bolesti bajama u cijelom mediteranskom području, pa tako i kod nas. Bolest se prepoznaje po karakterističnim simptomima, tzv. rak ranama na koljencima jednogodišnjih grančica, na kojima se ponekad javljaju i mali gumozni iscjetci. Na kraju obično dolazi do sušenja cijelih grančica. Bolest katkada može zahvatiti cvijetove i listove. Jako širenje bolesti osobito je uočljivo kod nasada bajama u blizini rijeka ili nekih drugih vodenih površina (jezera ili mora).

Mjere suzbijanja
Uglavnom se suzbijanje provodi jednim ili dvama prskanja, i to prije opadanja lišća, fungicidima na bazi bakra (Kocide DF, Champion WP, Nordox Super WP, Cuprublau Z WP i dr.) ili kombinacijama bakra s kaptanom (Captan 50 WP), makozebom (Ditnahe M -45 WP) ili folpetom (Merpan 50 WP). Druga tretiranja provode se u proljeće, nakon cvatnje, i tada se mogu kombinirati sa suzbijanjem protiv nekih drugih bolesti. Mogu se koristiti i sistemični fungicidi iz skupine benzimidazola (benomil, karbendazim, pr. preparat Bavistin FLKS i dr.), koji su prema nekim istraživanjima iz svijeta pokazali vrlo dobru djelotvornost. Važno je naglasiti da ovi fungicidi nisu registrirani kod nas za ovu namjenu.
Bolesti oraha
Kod nas je uzgoj oraha također vrlo slabo razvijen, a nešto malo intenzivnijih nasada ima na području sjeverne Hrvatske, u Podravini, Zagorju, Međimurju i okolici Zagreba. Od bolesti najznačajnije su antraknoza i bakterijska pjegavost.
Antraknoza (Gnomonia leptostyla ili Gnomonia juglandis)
Simptomi
Bolest se javlja na lišću, izbojima i plodovima. Karakteristični simptomi okruglaste su pjege na gornjoj strani lista s tamnijim rubom, dok je središnji dio siviji, pa se bolest nekad naziva i siva pjegavost lišća. Pjege su veličine do 2 cm. Zbog jakog razvoja bolesti može doći do opadanja lišća ili defolijacije tijekom ljeta. Na plodovima se također javljaju slični simptomi, a kao posljedica napada bolesti može doći i do opadanja plodova dok su još zeleni.
Mjere suzbijanja Prema svjetskim iskustvima, u proljeće se preporučuje prskanje nekim bakrenim fungicidima (pr. Kocide DF, Champion WP, Nordox Super WG i dr.) Tijekom ljeta, ako su uvjeti za razvoj bolesti povoljni, to jest ako je kišno ljeto preporučuje se koristiti neke kontaktne fungicide kao makozeb (Dithane M-45 WP), kaptana (Captan WP i Merpan WP) i dr., slično kao i kod opisane bakterijske pjegavosti. Kod nas nema registriranih fungicida za ovu bolest.
Bolesti lijeske
Lijeska se može uzgajati na sredozemnom području, ali i na cijelom području umjereno kontinentalne klime. Kod nas je najviše proizvodnih nasada u okolici Orahovice, Daruvara i dr. u Slavoniji, i nešto na pojedinim lokalitetima u Istri. Od bolesti na lijeski najčešće se javljaju pepelnica, bakterijska palež, bakterijski rak, antraknoza, kao i neke viroze. Najvažnije kod nas su dvije vrste bakterioza, a u nekim godinama i pepelnica.
Bakterioze lijeske (Xanthomonas arboricola pv. Corylina i Pseudomonas syringae pv. Avellanae) Simptomi
Na lijeski mogu doći dvije vrste bakterioza, ali su simptomi dosta slični. Jedna bakterioza se naziva bakterijska palež (Xanthomonas arboricola pv. Corylina), a druga bakterijski rak (Pseudo-monas syringae pv. Avellanae). Simptomi se očituju na svim dijelovima biljke u obliku tamnih pjega i stvaranjem rak-rana na granama. Na zaraženim dijelovima pojavljuje se karakteristični žućkasti bakterijski iscjedak. Zbog razvoja bolesti suše se pojedini dijelovi biljke, a nekada i cijelih stabala. Bolesti se intenzivnije javljaju u vlažnim i kišovitim godinama.
Mjere suzbijanja
Zaštita se provodi uklanjanjem zaraženih dijelova biljke (grana) i primjenom fungicidima na bazi bakra (Champion WP, Champ Formula FL SC, Nordox 75 W G i dr.) prije i na samom početku kretanja vegetacije u vrijeme otvaranja pupova. Ako je potrebno može se provesti i jedno tretiranje potkraj ljeta i početkom jeseni nekim organskim fungicidima na bazi mankozeba, kaptana i metirama (Dithane M-45 WP, Captan WP, Merpan WP i dr.). Kod nas nema registriranih fungicida za ovu bolest.