odbijanje-prasaca

Najkritičnija faza nastaje u vrijeme odbijanja prasadi, jer se tada događaju ozbiljne promjene s kojima se susreće prasad kao što su:
– gubi se međusobni kontakt prasadi u leglu kao i kontakt s krmačom koja ih je oprasila
– premještanje u potpuno novu sredinu
– prestaje hranidba mlijekom
– razvitak i primjena nove crijevne flore kad se mogu javiti i patogeni mikrobi koji izazivaju proljev i druge probavni poremećaji.
Zato u toj fazi odbijanja treba prasadi pomoći da što lakše podnese prijelaz u sljedeću uzgojnu fazu.
Pošto su krmače obavile svoju ulogu, mora se ovoj završnoj fazi posebno posvetiti pozornost sve radi toga da prasad bude što bolja i brojnija, dobro uhranjena i da krmačicu pripremimo za sljedeći pripust, bređnost i ponovno prasenje kao što je prikazano na kraju članka po danima.
Odbijanje se obavlja s 28 dana starosti prasadi kako bi se dobilo što više legala u godini dana. Ako su odojci slabiji, a krmača u dobroj kondiciji onda se vrijeme sisanja može produžiti nekoliko dana i obratno, skratiti sisanje ako je krmača slaba.
Često se događa da se prasad s krmačama drži dulje ako nema dovoljno boksova za prasenja.
Jedan od glavnih problema poslije odbijanja je proljev prasadi koji izaziva slabiji prirast, rast pa i uginuća.
Higijena, temperatura i način hranidbe pomažu da se proljev bar svede na minimum. Proljevom prasad dehidrira te gubi minerale kao što su Na, K, Ca, Mg iz tkiva. Zato valja koristiti lijek Lactobacilus acidophilus, koji se koristi i u stresu koji prasad doživi promjenom hrane (prof. Stanković i suradnici).
Tijekom prvih dana nakon prelaska u uzgajalište prasadi se daje ona hrana koju je dobivala još u prasištu dok se ne privikne na novu smjesu, konkretno “grower” koji ima oko 18% proteina.
Hrani se tada 4-5 puta na dan zato da prasad dobije uvijek svježu hranu. Prasad ne smije gladovati, a niti se prežderavati da se ne pojavi proljev i probavni poremećaji. Takav se proljev može ublažiti zamjenom 10-15% kukuruza sa zobi u tijeku 1-2 tjedna poslije odbijanja. Naše iskustvo govori da se takav proljev može zaustaviti davanjem vrlo dobre lucerne ili kao brašno ili sitno sjeckana.
Odbijenoj prasadi svakim se danom povećava hrana. Koritašca se ne prepune zbog rastura i kiseljenja hrane. Tek tjedan dana poslije može se prijeći na hranidbu po volji. Zdrave, ne prehladne vode prasad mora imati po volji. Svako prase mora imati svoje mjesto određene širine prema potrebi i rastu, da se ne naguravaju, uznemiruju i međusobno grizu (uzrok kanibalizma).
Problem manje prasadi rješava se tako da se mala prasad grupira, da je među njima manja konkurencija i ona se smješta u poseban boks ili kavez, a mogu se i nadohranjivati mlijekom. Mogu se staviti pod krmače dojare koje još imaju mlijeka, a prasad im je već odbijena.
Na kraju se prikazuju sve faze od pripusta do pripusta i nove bređnosti po danima, a da bi krmača davala 2,3 legla godišnje.
PRIPUST
Bređnost 114 dana
PRASENJE
Dojenje prasadi 30 dana
ODBIJANJE
Do novog pripusta 6 dana
Povađanja 9 dana
UKUPNO 159 dana
365 dana u godini podijeljeno sa 159 dana > 2,3 legla.
U dobrim uvjetima s leglom od 10 prasadi neka se othrani x 2,3 legla jednako je 20,7 komada odbijene prasadi u godini dana. To su očekujući rezultati s današnjim hrvatskim pasminama. No, držanjem hibrida taj broj dana se smanjio za 20 do 30. Tako imamo hibrida koji su i već nakon 130 dana postigli svoju težinu.
Nikola JAGAČIĆ, dipl.ing.agr
AgroGlas