Uzgoj ovaca i koza važna je stavka stočarske proizvodnje. Ovce se ponajviše uzgajaju zbog mesa, odnosno janjetine. Od ovaca, mlijeko je još jedan proizvod koji se najčešće dalje prerađuje u sir ili jogurt, kao i vuna koja je važna za tekstilnu industriju. S druge strane koze nam daju meso, mlijeko, ali je moguće iskorištenje i kože koza, te daljnja prerada u vlakno.

Na području Europske unije ovce se uzgajaju na više od 850.000 gospodarstava, a koze na više od 450.000 gospodarstava. Prema podacima Eurostata (2017.) udio gospodarstava koje uzgajaju ovce u EU-28 iznosi oko 14%, dok je 7% gospodarstava koje uzgajaju koze. Prosječan broj ovaca po gospodarstvu je oko 113 grla, dok je 26 grla na gospodarstvu koje se bavi uzgojem koza. Velika Britanija je zemlja s najvećim udjelom ovaca s više od 50% i s prosječno 449 grla ovaca na gospodarstvu. Dok s druge strane, Grčka je zemlja koja ima najviše gospodarstva koja se bave kozarstvom, a Nizozemska ima prosječno 119 grla koza po gospodarstvu.

Proizvodnja ovaca i koza u EU je nesamodostatna. Upravo zato je EU najveći uvoznik ovaca i koza s Novog Zelanda i Australije. Isto tako, ovčarstvo i kozarstvo EU susreće se sa stalnim smanjenjem broja grla, što je posljedica raznih zaraznih bolesti i promjena politike u programima javnog financiranja.

Gospodarski list.