Kada je riječ o mliječnom sektoru Hrvatske, imamo razloga za zabrinutost jer podaci pokazuju kako je kod nas došlo do značajnog pada isporuke mlijeka, za 19% u 2013. u odnosu na 2012., rekao je ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, koji je danas sudjelovao na sjednici Vijeća ministara poljoprivrede Europske unije u Bruxellesu. Vijeće je raspravljalo o rezultatima Konferencije o mliječnom sektoru u EU – razvoju nakon 2015. godine, prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju i mjerama promocije poljoprivrednih proizvoda na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama, te prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojim se mijenja Uredba br. 1308/2013 i Uredba br. 1306/2013, a tiče se potpore opskrbi obrazovnih ustanova voćem i povrćem, bananama i mlijekom.
Jakovina je rekao da pad isporuke mlijeka prati pad broja isporučitelja mlijeka i smanjenje stočnog fonda, što će imati dugoročne strukturne posljedice za ovaj sektor, prenosi Ministarstvo poljoprivrede. Jakovina je također rekao da je Hrvatska u nepovoljnijem položaju u odnosu na ostale države članice.
Hrvatska je, kao i druge članice, pozdravila prijedlog Uredbe o informiranju i mjerama promocije poljoprivrednih proizvoda na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama. Hrvatska podržava i prijedlog izmjena Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojim se mijenjaju dvije Uredbe vezane za potpore opskrbi obrazovnih ustanova voćem i povrćem, bananama i mlijekom.
Prema izmjenama jedinstvenim će se propisom obuhvatiti dva modela potpore – za školsko voće te mlijeko, te pojednostaviti procedure i smanjiti administrativno opterećenje za nacionalna tijela država članica, obrazovne ustanove i dobavljače. Na ovaj će se način omogućiti državama da, ovisno o svojim potrebama, prebace do 15% sredstava iz modela školskog mlijeka u model školskog voća, i obrnuto, kao i da prošire obuhvat proizvoda na prerađeno voće i povrće, med, jogurt, maslinovo ulje.
Međutim, naglasio je Jakovina, tijekom rasprava ukazali smo kako za nas nije prihvatljivo da se alokacija sredstava za školsko mlijeko vrši tako da se kao kriterij koriste podaci o dosadašnjem/povijesnom korištenju sredstava iz fondova za ovu namjenu. Razlog za to je činjenica da Hrvatska kao nova članica do sada nije primjenjivala shemu školskog mlijeka po principima EU, pa bi bila zakinuta ovakvim kriterijem.

izvor: Vecernji.hr